"ומהמערב אל המזרח, ומה יותר מזרח מאשר תורת הזן הנלחמת באמצעות האבסורד והספונטניות בשְכַלתנות העומדת ביסוד החשיבה המערבית.

נדמה לי שאת השוני הזה בין גישת הזן לבין הגישה המערבית אפשר להמחיש באמצעות סיפור המיוחס ללין-צ׳אי, אחד מאבות הזן שחי במאה ה-9 לספירה. לאחר כמה שנות ח...

כולם מסכימים על היופי הבלתי מעורער של הטאטמי אבל חלק אומרים שהוא לא כל כך מתאים לאורחות חיינו ; בגלל שלא עולים עליו עם נעליים, בגלל שאי אפשר לעשות עליו ספונג'ה ובגלל שמומלץ למעט בריהוט.

אבל כל הדברים השונים האלו, כך אני מסבירה ללקוחות, מביאים אתם את הדבר שבלעדיו אין חיו...

Please reload

May 1, 2013

Please reload

פירסומים אחרונים
Please reload

T A T A M I  I S R A E L