"ומהמערב אל המזרח, ומה יותר מזרח מאשר תורת הזן הנלחמת באמצעות האבסורד והספונטניות בשְכַלתנות העומדת ביסוד החשיבה המערבית.

נדמה לי שאת השוני הזה בין גישת הזן לבין הגישה המערבית אפשר להמחיש באמצעות סיפור המיוחס ללין-צ׳אי, אחד מאבות הזן שחי במאה ה-9 לספירה. לאחר כמה שנות ח...

Please reload

May 1, 2013

Please reload

פירסומים אחרונים
Please reload

T A T A M I  I S R A E L