top of page

מחקרים מדעיים רבים הוכיחו שנוכחות

"מרחב השקט" במקום העבודה תורמת

לשינוי משמעותי בתוך תרבות האירגון,

ומגדילה רבות את המוטיבציה

והפרודוקטיביות של העובדים.

כמו כן, הפעילות בחלל (מדיטציה, יוגה

ועוד) תורמת לשביעות רצון גדולה יותר

מצד העובד, מערכת יחסים עובד-מעביד

משופרת, צמצום ימי המחלה ותחלופת

עובדים נמוכה יותר.

 

כשנכנסים ל"מרחב השקט" מתגלה

חלל המרוצף באריחי טאטמי יפניים

מרהיבים. האריחים עשויים מקש

אורז דחוס המחופה מחצלת עדינה,

והם נעימים מאוד למגע.

העובדים יכולים לקחת הפסקה

ולעבור למרחב השקט לצורך

מדיטציה, יוגה או סתם כדי לקחת

רגע של התבוננות שקטה, כאשר

הם מרגישים לחוצים או עמוסים

במיוחד.

 

חברת "טאטמי ישראל" פועלת בשני

מישורים עיקריים: הראשון הוא ייבוא

טאטמי מיפן ומסין ושיווקו בישראל,

והשני הוא יציקת תכנים התואמים את

ערכי הטאטמי.

החברה מפתחת "מרחבי שקט"

במקומות עבודה, ומציעה פעילויות

שונות כגון: תירגול מדיטציה, יוגה,

Mindfulness שיעורי זן וסדנאות

לרווחת העובדים.

 

 

T A T A M I  I S R A E L

bottom of page